FORGOT YOUR DETAILS?

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI MEDIULUI

MEPRO SISTEME S.R.L. este o societate specializata in prelucrarea cu mare precizie a reperelor metalice pe strunguri si centre de prelucrare cu CNC.

Pentru a dovedi calitatea serviciilor sale şi grija fata de mediul înconjurator MEPRO SISTEME S.R.L. a stabilit un Sistem de management integrat al calitatii şi mediului în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001: 2015 şi SR EN ISO 14001: 2015.

Scopul societatii noastre este de a ajunge sa devenim performanti in activitatea de productie pe care o desfasuram. Suntem o societate orientata catre client si suntem angajati intr-o politica de satisfacere a nevoilor acestuia, urmarind si asigurarea conditiilor pentru prevenirea si reducerea impactului activitatii desfasurate asupra mediului. Ne angajam sa respectam aceasta politica la toate nivelurile organizatiei urmarind consolidarea si imbunatatirea continua a eficientei Sistemului de management integral calitate — mediu. Obiectivul tinta este satisfactia clientilor nostri si protejarea mediului inconjurator prin menţinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de management integrat de calitate si mediu, în conformitate cu cerintele standardelor menţionate. Misiunea noastra este sa fim un furnizor de incredere pentru clientii nostri. Angajamentul managementului de la cel mai inalt nivel este:

  • Satisfacerea cerintelor clientilor si a celorlalte parti interesate
  • Asigurarea infrastructurii, a unui mediu de lucru adecvat si a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite
  • Conformarea cu legislatia si reglamentarile de mediu, aplicabile ➢ Imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii si mediului

Esentiale pentru noi sunt:

  • Satisfactia clientilor nostri
  • Calitatea serviciilor oferite clientilor nostri, motivati fiind de dorinta de a spori satisfactia si increderea acestora;
  • Resursa umana pentru care ne ingrijim sa asiguram un mediu de trai si de lucru nepoluat;
  • Mediul inconjurator care trebuie protejat şi valorificat eficient.

Conducerea MEPRO SISTEME S.R.L. isi asuma si raspunde de indeplinirea Politicii privind calitatea şi mediul. Autoritatea si responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea si mentinerea Sistemului de management integrat calitate si mediu revine Administratorului MEPRO SISTEME S.R.L.

Administratorul este responsabil pentru implementarea si mentinerea prezentei politici si numeste un Responsabil al Sistemului de management integrat calitate şi mediu. Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca Politica privind calitatea si mediul este disponibila partilor interesate relevante la sediul societatii si pe site-ul societatii www.meprosisteme.ro.

Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca Politica privind calitatea si mediul este comunicata, inteleasa si aplicata in cadrul firmei noastre, iar o copie din aceasta politica este disponibila la sediului MEPRO SISTEME S.R.L.

TOP