FORGOT YOUR DETAILS?

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a dovedi responsabilitatea sa, MEPRO SISTEME S.R.L. a stabilit principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, acestea fiind:

Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată

Datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal, corect și transparent pentru a proteja drepturile individuale ale aparținătorilor datelor

Colectate doar pentru scopuri explicite și legitime, respectiv în scopul:

  • Recrutării și selecției de personal
  • Angajării personalului
  • Executării contractelor individuale de muncă
  • Practicii studenților
    și nu vor fi prelucrate într-un scop incompatibil cu scopurile inițiale.

Păstrate doar pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. MEPRO SISTEME S.R.L. elimină datele personale care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau în cazul în care consimțământul este retras și nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor. Datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar.

Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, fiind luate măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare care oferă protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. MEPRO SISTEME S.R.L. asigură, în totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidențialitate și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal este comunicată în cadrul firmei noastre, iar o copie din această politică este disponibilă în cadrul sediului MEPRO SISTEME S.R.L.

TOP